ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ

Ενημέρωση Δημότη Εξυπηρέτηση Δημότη Θέματα Δημότη Κοινωνική πολιτική Βήμα Δημότη
31.10.2023
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-11-2023 έως και 17/11/2023.

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ:
Για να δείτε την αίτηση / υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ:
Για να δείτε τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ:
Για να δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ. αριθ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ πατήστε εδώ: